top of page

Točnega datuma začetka kmetije Turk nimamo, po letnici na vhodu v staro hišo sklepamo, da okrog leta 1836. Kmetija je bila vedno mešana, vinogradniško-vinarska in živinorejska. Danes je gospodar kmetije Mitja, ki se bolj posveča vinogradništvu in vinarstvu. Ustanovil je blagovno znamko vin Dora Erzelj.

Zakaj Dora?

Dora je bila babica od Mitje. Da počastimo spomin nanjo smo se odločili, da jo vključimo v našo blagovno znamko. Bila je rojena na Erzelju, leta 1936. V isti vasi je tudi spoznala bodočega moža Zdravkota.  Kmalu po poroki, leta 1970 mož umre. Dora je ostala sama s tremi otroki. V tistem času  je bila tudi rejnica še trem otrokom. Prevzeti je morala kmetijo in poskrbeti zase ter za otroke. Kmetijo je skozi leta posodabljala in povečevala. Povečala je stanovanjski del hiše, klet in tudi hlev. Dokupila je tudi nekaj zemlje in posledično povečevala tako vinograde kot tudi travnike. Kmetija ji je bila edini vir dohodka. Leta 1990 je Dora kmetijo predala sinu Jožetu. On si je z ženo Jolando tudi prizadeval za obstoj in posodabljanje kmetije. Začel je posodabljati kmetijo s stroji, dokupoval je zemljo in obnavljal vinograde. Sedaj kmetijo vodi njegov sin Mitja, ki se je posvetil vinogradništvu in vinarstvu. Za živinorejo pa skrbi njegov drugi sin Zdravko. 

Zakaj Erzelj?

Erzelj je mala vasica v zgornji Vipavski dolini, kjer se nahaja naša kmetija. V vasi prebiva 75 ljudi. Je tudi edina vas v Sloveniji, ki se začne na črko E. Vas leži na 300m nadmorske višine, vas leži na vrhu grebena, ki je sestavljen iz najboljše vinogradniške zemlje – laporja.

Na najvišji točki vasi ( Tabor, 423m nadmorske višine) leži več kot 600 let stara cerkvica sv. Mihaela. Iz Tabora lahko ob jasnem vremenu vidimo celo Tržaški zaliv.

bottom of page